Durant l’any 2022 va créixer un 15% el nombre de persones i famílies que reben ajuda alimentària per part del servei d’acció social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà arribant als 172 atesos. També han augmentat en un 28% l’atorgament dels ajuts d’urgència social, sobretot en ajudes per habitatge i pobresa energètica. Així mateix, el nombre de teleassistències actives durant el 2022 ha estat de 87 i el cost total ha estat de 17.901,62 €.

Actualment, l’Àrea d’Acció Social disposa de 15 professionals que es desplacen als diferents municipis de la comarca per tal de prestar l’atenció directa a les persones que s’adrecen al servei que és finançat en un 75 % pel Departament de Drets Socials de la Generalitat i en un 25% pels ajuntaments.

Durant el 2022 els i les treballadores de l’Àrea d’Acció Social han fet un total de 5.551 entrevistes, s’han obert 383 expedients nous, s’han treballat 1.744 expedients i s’han atès un total de 2.656 persones.