Intèrpret: Antoni Sabaté.

L’any 1685 va donar-se la coincidència, en l’àmbit musical, de tres il·lustres naixements: Domenico Scarlatti, G. F. Handel i J. S. Bach. Un any de gracia!