Aquesta setmana finalitzen els treballs d’encofrat als dos túnels de l’A27. Aquesta infraestructura, de 1870 metres de llargada i que permet connectar Valls i Montblanc evitant el pas del Coll de Lilla, ha estat reforçada sobretot a la zona que afecta el terme municipal de Montblanc, on s’hi van localitzar les argiles expansives.

En concret, s’ha dut a terme un reforç gràcies a la construcció d’una anella circular que reforça el subsol -amb una estructura de 50 centímetres de gruix feta amb formigó- i el sostre del túnel amb una peça de formigó d’1,5 metres de gruix a més d’una estructura interna de corrugat i farcit de ferralla.

Una vegada finalitzats els treballs d’encofrat es preveu que no es registri cap nova inconveniència geològica en la materialització d’aquesta infraestructura. És per això que s’estima que la posada en funcionament de l’A27 en el seu tram entre Montblanc i Valls sigui el 30 de juliol del 2023.

Com a novetat, l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, destacava que s’ha afegit la construcció del pont al camí de Can Magre al projecte i que actualment es troba en tramitació administrativa.