Sessió ordinària del mes de juny amb el següent ordre del dia:

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
1. Sessió ordinària del Ple 5/2022

Dació de comptes
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 501 al núm. 609 de 2022 

3. Dació de compte del Pla d’acció 2022.

Propostes
4. Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal que regula la protecció, la tinença i la venda d’animals al terme municipal de l’Espluga de Francolí. 

5. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà (CCCB) per a la promoció turística conjunta i coordinada 

6. Adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Mocions

7. Aprovació, si s’escau, de la moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’aministia i l’autodeterminació.

Per urgència, també s’afegeix a l’ordre del dia l’aprovació de la liquidació de l’exercici del 2021 de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.