El projecte d’horts socials i ecològics de Montblanc busca nous horts per conrear. El projecte es va iniciar l’any 2013, coordinat per la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Montblanc, els serveis socials del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Cooperativa l’Aresta. Aquest projecte va destinat a famílies i/o persones en una situació precària econòmicament i socialment, i té com a objectiu ser un espai d’autoabastiment alimentari i apoderament col·lectiu.

Les persones participants, a través del treball en l’hort propi, poden assolir autonomia en la gestió del seu hort i ser capaços d’autoproduir-se part de la seva alimentació. Per tal d’assolir l’autoabastiment alimentari, durant dos anys, els hortolans/es que formen part del projecte, realitzen diverses formacions tècniques on aprenen els coneixements bàsics de maneig ecològic de l’horta familiar.

Actualment, hi ha un grup de persones hortolanes que han finalitzat els dos anys dins del projecte i que volen seguir conreant el seu propi aliment. Per aquest motiu, el projecte busca finques en desús, amb aigua i al terme de Montblanc; per tal que aquestes persones puguin seguir autoabastint-se alimentariament, i a la vegada, se segueixi cuidant un terreny que actualment no estigui sent utilitzat.

Si tens una finca en desús, amb aigua, al terme de Montblanc i t’agradaria que estigués conreada, pots contactar al telèfon 977 86 00 09 o bé mediambient@montblanc.cat, per conèixer les condicions i avantatges.