Un total de 103 joves d’entre 16 i 29 anys han estat atesos pel programa Referent d’Ocupació Juvenil de la Conca des que aquest es va posar en marxa el 2019. Des de llavors, s’han tramès 157 accions: des de realització del currículum, treballar el mercat laboral de la Conca de Barberà i les seves borses, així com treballar les competències transversals de les persones ateses.

La majoria de joves atesos acudeixen per voluntat pròpia, però també hi accedeixen derivats de Serveis Socials, els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i els tècnics de medi obert. Durant el 2020, a més, es va posar en marxa un nou butlletí d’ofertes de feina i formació que arriba a les bústies de correus de 310 joves de la comarca.

El servei va començar a oferir-se de manera presencial, però durant el 2020, a causa del confinament per la pandèmia, es va començar a atendre els usuaris de manera virtual, arribant a les 130 accions amb joves que ja s’havien atès, però també amb nous joves, tenint un pic d’atencions durant l’agost del 2020.

En relació amb les accions realitzades amb altres agents del territori, des que es va posar en marxa el programa, s’han realitzat 250 accions. D’aquestes, un total de 107 estan vinculades a l’àrea de Joventut, però també s’ha treballat amb els centres de secundària, amb els quals s’han realitzat 36 accions relacionades amb l’orientació laboral; amb l’Oficina de Treball, amb la qual s’han realitzat 12 accions; mentre que la resta estan relacionades amb altres agents, com Concactiva, amb la qual s’han realitzat fins a 20 accions.