El Ple del Consell Comarcal ha celebrat aquest dilluns la primera reunió ordinària totalment digital. La convocatòria i tota la documentació va ser en format electrònic a través de la nova plataforma Actio, una prova pilot de la Diputació de Tarragona.

Sense gairebé cap paper sobre la taula, aquesta és la imatge que es va veure dilluns a la Sala Noble del Palau Alenyà de Montblanc durant la sessió mensual del ple. Els consellers i conselleres de la comarca ja van ser citats de forma electrònica i tota la documentació es va signar i enviar també digitalment.

La digitalització es fa mitjançant la plataforma Actio de la Diputació

Cada grup polític, a més a més de la presidència i les vecipresidències, van seguir el debat a través d’una tauleta electrònica. Tampoc es van utilitzar documents impresos per presentar dels punts o bé per redactar l’acta de la sessió. Al mateix temps, les mocions i temes a tractar també van ser projectats en una pantalla.

La digitalització del Ple del Consell Comarcal ve motivada per la posada en funcionament de la nova plataforma de la Diputació de Tarragona que està a la disposició de les administracions locals de la demarcació de forma gratuïta. L’aplicatiu Actio permet la comunicació dels ens locals entre ells, amb la Generalitat i amb els ciutadans, empreses i entitats que disposin d’un certificat electrònic.

La plataforma integra serveis i tràmits fins ara disgregats, com el registre d’entrada i sortida de documents, la gestió dels expedients administratius, la redacció dels documents administratius, la transferència d’aquests documents als òrgans col·legiats de l’ens i la gestió d’aquests documents abans i després de la reunió de l’òrgan.