Descarrega’l

Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga corresponent al mes de juliol celebrat el 9 d’agost del 2018 amb el següent ordre del dia (a causa d’un problema tècnic la primera part del Ple no s’ha emès):

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 6/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 28 de juny de 2018.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 44 a 64 del 2018 als efectes del seu coneixement
3. Ratificació del decret de l’alcaldia 61/2018 de 31/07/2018 d’aprovació de la 1a. certificació de les obres de millora de la pavimentació i serveis a diversos carrers (2018-009-07).
4. Aprovació acta de mutu acord expedient expropiatori obra canonada del Fartet a Sant Miquel.
5. Verificació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de l’Espluga de Francolí, que dona compliment de les prescripcions de l’acord de la CTU del camp de Tarragona del 27/02/2018.
6. Aprovació inicial de la modificació de pressupost 3-2018
7. Informes de presidència i regidories.
8. Precs i preguntes.