Descarrega l’àudio del Ple de l’Ajuntament de l’Espluga del mes de juny de 2018, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 5/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 31 de maig
  de 2018.
  2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 35 a 43 del 2018 als efectes del seu
  coneixement
  3. Aprovació inicial de la dissolució de l’agrupació dels municipis de l’Espluga de Francolí i
  Barberà de la Conca pel sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció.
  4. Aprovació de la 9a. i última certificació de l’obra de construcció del pavelló municipal.
  5. Aprovació inicial de la modificació 2/2018 del pressupost municipal.
  6. Proposta d’acord per donar el nom d’ “1 d’octubre” a un espai del municipi que presenta el
  grup municipal de SE-AM
  7. Proposta d’acord per donar noms alternatius i provisionals a carrers de l’espluga en
  record dels presos polítics i exiliats
  8. Informes de presidència i regidories.
  9. Precs i preguntes.