Intèrpret: Antoni Sabaté

Aquest diumenge enfoquem el programa a l’esplendorós barroc alemany.