Intèrprets: Jordi Saumell, Maria Torrelles i Mark Anthony

En aquesta edició del Quimi-què? es refleciona al voltant dels diferents tipus d’energia, la seva procedència i els conceptes d’energies renovables i energies netes.