Nova conversa confinada de la Rosa Salvadó i la Dulci Álvaro al Xerrar va bé de l’EFMR.