Ple ordinari corresponent al mes de juliol celebrat a la Sala de Plens de l’Antic Hospital de l’Espluga el dijous 1 d’agost a les 8 del vespre amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions número 8/2019, de 15 de juny de 2019 i número 9, de 18 de juny de 2019
2- Donar compte, si s’escau, dels Decrets dictats per l’Alcaldia 191 a 338 de l’exercici 2019.
3- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit número 6 del pressupost 2019 modalitat crèdit extraordinari finançat mitjançant baixes.
4- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació número 1 de les Bases del Pressupost de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per a l’exercici 2019.
6- Informes de la Presidència i regidories.
7- Precs i preguntes.