Equip del programa Musikades, dels divendres i diumenges a les 20 h

INTÈRPRETS: Martí Trullols, Marc Foix, Aleix Valero i Josep Pérez;