ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 11/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 29 de novembre de 2018.
  2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 113 a 122 del 2018 als efectes del seu coneixement.
  3. Aprovació de la 4a. certificació i factura de les obres de Millores al camp de futbol municipal (2018-114-07)
  4. Aprovació de la 5a. certificació i factura de les obres de Millora de la pavimentació i serveis a diversos carrers (2018-009-07)
  5. Aprovació de les Bases per l’adjudicació d’habitatges de lloguer social
  6. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per l’actualització del Pla Director Aigua.
  7. Aprovació inicial del pressupost general per l’exercici de 2019, Bases, Plantilla de personal i Relació e llocs de Treball.
  8. Moció per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam que presenta el grup municipal de CiU
  9. Informes de presidència i regidories.
  10. Precs i preguntes.