La instrumentació, melodia i harmonia d’aquesta música et transportarà a Nova Orleans. Deixa entrar el ritme al cos amb la fórmula temàtica de Jazz

Publicació en contrucció

| Dia d’emissió: xxxx   |   Hora d’inici: xxxxh   |   Durada: xxxxmin.  

xxxx