Intèrpret: Antoni Sabaté

Aquest diumenge l’hora de música clàssica la destinem a les simfonies. Parlem d’aquestes composicions musicals i n’escoltem bons exemples.