Inauguració el vi fa sang (11)

Inauguració el vi fa sang (10)
Inauguració el vi fa sang (12)