Ple Municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí

201826abr22:0023:30Ple Municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí22:00 - 23:30

Detalls de l'Acte

EN DIRECTE PER L’ESPLUGA FM RÀDIO

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 3/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 5 d’abril de
2018.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 23 a 27 del 2018 als efectes del seu
coneixement
3. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2017.
4. Proposta d’acord relatiu a la distribució del superàvit de la Liquidació de l’exercici 2017.
5. Proposta d’acord de classificació de les ofertes i requeriment de documentació per
l’adjudicació de l‘obra “projecte de millores al camp de futbol municipal – col·locació de
Gespa-“.
6. Proposta d’acord per l’aprovació de l’ordenança reguladora de les activitats econòmiques
sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
7. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 de la taxa per la tramitació
i l’atorgament de la llicència d’activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de
l’administració ambiental i innòcues.
8. Aprovació inicial de la cessió a precari d’un local a l’Agrupament escolta i guia l’Estornell
9. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària que
presenta el grup municipal de SE-AM
10. Moció de suport als CDR (comitès en defensa de la república), arran de la criminalització
d’aquestes per part de l’estat espanyol, que presenta el grup municipal de SE-AM
11. Informes de presidència i regidories.
12. Precs i preguntes.

Més

Hora

(Dijous) 22:00 - 23:30

Ubicació

Edifici de l'Antic Hospital (Sala Polivalent)

Carrer Torres Jordi, 16

Organitzador

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

977 870 227 Plaça de la Vila, 1, 43440 L'Espluga de Francolí

Learn More

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí