Durant el primer trimestre del 2023, 9.069 persones han demanat informació sobre la Conca de Barberà a l’Oficina comarcal de turisme. L’oficina comarcal de turisme ha atès 1.787 consultes. Aquestes dades representen un augment del 87% dels visitants i un 33% de les consultes respecte a l’any passat. També durant aquest primer trimestre s’ha atès el 63% del total de flux de visitants del monestir de Poblet (14.441 persones).

Pel que fa a la procedència, el turista català ha estat el més majoritari amb un 47% dels visitants de Catalunya, principalment procedents de Barcelona i comarques (68%) seguit de les províncies de Tarragona (39%), Lleida (11%) i Girona (3%), respectivament. Un 25% procedeix de la resta de l’Estat Espanyol. En relació amb els visitants Europeus (28%), destaquen els visitants procedents de França (52%), Alemanya (21%), Bèlgica (9%), Holanda (7%) i Itàlia (5%).

El 44% dels visitants de l’Oficina de turisme (3.990 persones) han estat visitants d’un sol dia. Cal destacar que un 10% dels visitants s’havien allotjat en autocaravana i un 11% estaven allotjats a la comarca. Pel que fa a l’edat destaquen els majors de 65 anys, seguis dels compresos entre 41 i 65 i en una major mesura es troben les persones menors de 40 anys.