La Generalitat ha posat en marxa un procés participatiu previ a l’elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), obert fins al 4 de juny. El PLATER establirà els criteris per a la instal·lació d’energies renovables a Catalunya i facilitarà el compliment de les fites necessàries en aquest àmbit per a la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l’any 2050.

La transició energètica prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir la sobirania energètica, Catalunya haurà de desenvolupar en els propers anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

És per això que la Generalitat ha posat en marxa un procés de consulta adreçat al conjunt de la ciutadania i les organitzacions, però especialment a les entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori.