Montblanc ajudarà a pagar les obres de rehabilitació d’habitatges del centre històric que es destinin a lloguer. La junta de govern de l’Ajuntament de Montblanc ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria d’ajuts.

Les bases contemplen atorgar ajuts de fins a un màxim del 50% del cost de les obres i un topall econòmic de 5.000 euros per cada petició. En total s’hi destinaran 20.000 euros. Seran subvencionables els treballs que permetin garantir l’habitabilitat dels immobles; la instal·lació de serveis com ara l’aigua o el gas; l’eliminació de les barreres arquitectòniques, o bé la millora i reconstrucció de cuines i/o banys.

Podran optar a les subvencions les persones físiques i/o jurídiques que siguin propietàries dels immobles o bé en siguin usufructuàries. Les peticions s’han de tramitar directament a les oficines de l’Ajuntament de Montblanc en el període comprès entre el 17 d’abril i el 30 de setembre.