Locució, Miquel Vilà i Pep Torres

Programa 216

Malgrat tot nosaltres per sort podem continuar fent-la petar, barallant-nos de broma i escollint músiques que ens agraden i a dedicar-les a tots i tot el que estimem.