Un 92% dels compromisos de partit en marxa o complets en quasi 4 anys de mandat. Aquestes són les xifres que ha destacat Som Espluga en un acte de valoració de mandat que s’ha fet de forma oberta amb la ciutadania al bar del Casal. L’actual equip de govern ha remarcat que un 30% dels projectes que van presentar estan complets i un 19% es troben a punt de tancar-se. El 43% de projectes iniciats es troben en fases menys madures, però en procés de ser una realitat.

També s’ha posat en valor les situacions adverses viscudes durant aquest any com la riuada, la pandèmia o els problemes de secretaria intervenció que s’han convertit en punts d’inflexió al llarg del mandat.

L’arribada de l’aigua de l’Ebre a l’Espluga és un dels projectes destacats del mandat (Imatge: Laia Molné)

La connexió de l’Espluga al CAT, projecte prioritari

L’equip de govern actual espera posar fi al mandat amb tot encaminat per fer arribar l’aigua de l’Ebre al municipi. En la regidoria d’Urbanisme destaca els passos previs a l’inici d’aquest projecte, com les expropiacions i la redacció de projecte i l’inici de licitació de les obres que s’espera que quedi aprovat en un ple extraordinari planificat per la setmana vinent, després de l’augment del preu dels materials en els últims mesos i que van deixar deserta la primera licitació.

ÀUDIO: L’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, explica la situació actual del projecte del CAT

En habitatge l’alcalde de l’Espluga, Josep Maria Vidal, ha destacat el Pla d’Habitatge creat de forma participada i amb algunes accions ja completades, com la creació d’una borsa d’habitatge social, l’adjudicació de l’habitatge del carrer de les Parres o les obres per habilitar el del carrer Templaris. També s’ha preparat un avantprojecte per iniciar els treballs a la caserna de la Guàrdia Civil. En Mobilitat ressalta el Pla de Mobilitat Sostenible que marcarà les properes accions i en va posar d’exemple el canvi en el model d’aparcament al centre del municipi o la pacificació del carrer Lluís Carulla.

Tres instal·lacions de plaques fotovoltaiques municipals

En Sostenibilitat, el regidor d’aquest àmbit, Xavier Rosell, destacava el canvi d’il·luminació LED que ha passat d’un 15 a un 50% als carrers de l’Espluga així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tres equipaments municipals que doten l’Ajuntament de 75KW/h que es podran subministrar en altres edificis públics.

ÀUDIO: El regidor d’Agricultura, Sostenibilitat, Medi Ambient i Serveis Municipals de l’Espluga de Francolí, Xavier Rosell, ressalta les millores energètiques dels últims anys

Rosell també ha parlat del canvi de ruta de la regidoria de Serveis Municipals que s’ha trobat fortament marcada per la riuada i la sequera dels últims anys. Fins al moment s’ha renovat un quilòmetre de canonades al municipi, així com el projecte de renovació de la xarxa d’aigua de la urbanització Carreras. Actualment, es treballa per canviar les canonades del dipòsit de la Cometa i redactar un decret per pròxims episodis de sequera.

La renovació de la piscina municipal

La piscina s’ha convertit en el projecte troncal de la regidoria d’Esports (Imatge: Laia Molné)

En el cas de la regidoria d’Esports, la renovació de la piscina municipal és el gran projecte del mandat, amb el qual s’ha evitat la pèrdua d’aigua d’anys anteriors i s’han actualitzat les instal·lacions.

ÀUDIO: La regidora d’Esports, Igualtat, Ciutadania i Salut de l’Espluga de Francolí, Aida Morgades, detalla la importància de les obres a la piscina municipal

En Ciutadania i Igualtat, la regidora Aida Morgades també ha destacat l’impuls d’activitats per gent gran després de la pandèmia, la creació de l’espai de dol gestacional al cementiri, les campanyes de civisme, l’entrega de lots a nadons o la sensibilització sobre la violència envers les dones.

Una programació cultural estable al municipi

La regidoria de Cultura ha destacat la creació de diversos cicles i la consolidació d’altres d’existents per crear una programació estable al municipi amb activitats com el cicle de Cinema Gaudí, el Cicle de Concerts o el reforç dels actes programats pel Casalet Kids. També l’ampliació d’horaris de la biblioteca que s’ha doblat en els últims anys, obrint matí i tarda, així com la reubicació de l’arxiu local o la creació d’espais de memòria històrica. També s’ha establert com avantprojecte la remodelació del Teatre del Casal, l’espai de l’antiga discoteca Sínia i el Pavelló del Casal.

ÀUDIO: El regidor de Cultura, Comerç i TIC de l’Espluga de Francolí Enric Mercadé, posa en rellevància la creació d’un programa estable d’activitats

En l’àmbit de Comerç, el regidor Enric Mercadé ha posat èmfasi en l’esforç per revifar el teixit empresarial del municipi amb un estudi situacional del comerç i la creació d’un cens de locals disponibles i diverses campanyes de consum, així com el canvi de model de la Fira de Sant Vicenç. Pel que fa a les TIC, s’ha posat en rellevància la creació d’una xarxa de fibra òptica unitària pels equipaments municipals.

Més de 20.000 euros d’inversió a la Llar d’Infants

En Educació, la regidora Anna Garcia ha ressaltat el treball fet a la Llar d’Infants per renovar el centre amb més de 20.000 euros pressupostats, així com flexibilitzar els preus per les famílies i els horaris. També la renaturalització de l’Escola Martí Poch i futurs projectes per detallar amb l’escola Vedruna. Com avantprojectes, s’estudia traslladar l’Escola de Música a l’antic Institut, a la planta alta, i condicionar la planta baixa per acollir la Llar d’Infants amb un espai més ampli.

ÀUDIO: La regidora d’Educació, Participació Ciutadana i Acció Social de l’Espluga de Francolí, Anna Garcia, detalla els treballs completats a la Llar d’Infants

En Acció Social destaca el conveni amb Càritas per dotar l’entitat de 10.000 euros anuals i en Participació Ciutadana la transformació dels pressupostos participatius al món digital, augmentant la participació.

Donar visibilitat als gravats de les Coves, projecte estrella en l’àmbit de Turisme

En la regidoria de turisme destaca el tractament dels gravats de la Cova de la Font Major amb un pla per poder fer una reproducció i un estudi exhaustiu de la troballa conjuntament amb l’IPHES. En aquest àmbit també s’ha impulsat un pla estratègic de turisme sostenible i actualment es treballa per reorganitzar els organismes administratius de turisme.

ÀUDIO: La regidora de Turisme, Comunicació i Transparència, Laura Poblet, parla de posar en rellevància els gravats de les coves

En l’àmbit de Comunicació i Transparència ressalten la renovació de les pàgines web de l’Ajuntament i Turisme, la creació d’una nova imatge corporativa per l’ens municipal o la gestió de les xarxes socials.

Increment dels pressupostos municipals en un 73%

Els pressupostos municipals han anat en augment els últims anys fins a superar el 73% del pressupost dissenyat l’any 2019. Una xifra a la qual s’ha arribat gràcies a les subvencions públiques. A més, en aquest període no s’ha augmentat els impostos a la ciutadania, que es troben congelats en els últims anys.

ÀUDIO: La regidora de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Intern, Anna March, detalla l’augment dels pressupostos els últims anys

També destaca el traspàs d’expedients de paper ha format electrònic, les modificacions d’algunes ordenances per col·locar plaques fotovoltaiques o la publicació d’un calendari fiscal, entre altres propostes de les regidories de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Intern.