Presentat l’informe anual de consum de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, gestionada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, es pot observar com durant aquest any 2022 han disminuït les consultes en un 3% en relació amb l’any anterior i han augmentat un 16% les reclamacions. El nombre d’expedients ha disminuït un 0,5% i, per contra, el nombre de denúncies ha augmentat un 200%.

Pel que respecta a la resolució de conflictes en les mediacions hi ha hagut un total de 100 expedients i les reclamacions resoltes per mediació ascendeixen al 27%.

Analitzant les consultes que s’han dut a terme per municipis, el nombre més alt continua essent a Montblanc, seguit de l’Espluga de Francolí i de Santa Coloma de Queralt.

Pel que fa a termes generals, llum, serveis comercials diversos, telefonia i assegurances són els que més reclamacions generen. A més, durant el 2022, s’han fet un total de sis sessions formatives sobre temes de consum tant en línia com de forma presencial.