La temporada de la tòfona s’ha iniciat enguany amb males previsions a causa dels cops de calors dels mesos d’estiu i els canvis de temperatura que s’han traduït en poc producte. És el cas de l’empresa TuberConca on la producció ha patit una davallada significativa en comparació a anys anteriors.

ÀUDIO: El propietari de TuberConca, Quim Pagès, explica la situació d’aquest any

Una situació que no és única de la comarca sinó que es fa extensiva al territori espanyol i a França, arribant a la reducció de 50% de la producció en alguns casos. Un fet que es tradueix en una pujada de preus significativa, ja que el quilo de tòfona pot arribar actualment als 1.000 euros, quan altres anys s’ha situat al voltant dels 700 euros.

ÀUDIO: Quim Pagès detalla els preus d’enguany

Aquesta falta de tòfones ha portat als productors a no poder satisfer la demanda habitual dels restaurants de la zona.