La Conca de Barberà serà una de les 20 comarques catalanes que rebran ajuts per pal·liar els danys ocasionats per la gelada del passat mes d’abril. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va publicar, divendres, a l’e-tauler la resolució d’aquests ajuts que atorguen a la Conca 55.301,33 euros per un total de 81,28 hectàrees afectades.

L’objecte d’aquests ajuts és la compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de fruita dolça i ametller afectades per a garantir la seva viabilitat econòmica. L’ajut es fixa en relació al grau d’afectació de cada explotació. L’àmbit d’aplicació dels ajuts se centra en municipis de les següents comarques: Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Garrigues, Urgell, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Pallars Jussà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà, Anoia, i Segarra.

Es va presentar un total de 2.015 sol·licituds corresponents a una superfície sol·licitada de 25.821,22 hectàrees. De les sol·licituds rebudes es van inadmetre 222 amb una superfície sol·licitada de 1.764,82 hectàrees de fruita i 1.187,50 d’ametller, i es va desistir 174, amb una superfície sol·licitada de 1.728,11 hectàrees de fruita i 524,42 d’ametller, en no respondre als requeriments d’aportació de documentació en el termini establert. Cal esmentar que el total de les hectàrees sol·licitades no assolien l’import de la convocatòria.

Finalment, s’ha resolt favorablement 1.465 expedients que van sol·licitar 18.296,47 hectàrees de les quals s’ha resolt favorablement 16.645,09 hectàrees, amb un import de 16.625.685,40 euros. Els quadres següents mostren el repartiment dels ajuts per tipologia de conreu i per comarca: