L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha obert la convocatòria de dues places d’oficial de primera de la brigada municipal, amb caràcter de personal laboral fix, equivalent al grup C, subgrup C2 de personal funcionarial. El procés selectiu es realitzarà mitjançant concurs-oposició, torn lliure. Un pas que feia temps que es trobava pendent de poder-se realitzar, a causa de la falta de personal que pateix la brigada municipal.

Les tasques que s’hauran de desenvolupar són de paleteria; de manteniment de les instal·lacions, equipaments, via pública i trasllat de material; realització de tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions fixes o mòbils per activitats esporàdiques; tasques de manteniment i millora dels edificis municipals i mobiliari urbà; tasques de neteja viària o conducció de maquinària diversa, entre d’altres.

Les bases i convocatòria amb tota la informació i documentació a presentar està disponible al tauler electrònic de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i també a l’eBando de l’ens municipal.

El termini per presentar les sol·licituds és fins al 29 de desembre de 2022 (inclòs) i el tràmit es pot fer electrònicament, mitjançant el registre electrònic de l’Ajuntament, o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de dilluns a divendres de 9.00 del matí a 1 del migdia.