Durant aquesta setmana s’han dut a terme en el mateix recinte del parc de Montblanc, al polígon Plans de Jori, diversos simulacres d’incidents relacionats amb actuacions que impliquen substàncies de risc químic, nuclear i biològic. La pràctica, l’han efectuat els efectius de guàrdia i han hagut de fer front a una primera intervenció amb diversos tipus de productes, cada dia diferents i totalment per sorpresa.

D’aquesta manera han pogut practicar diverses casuístiques sobre aquest tipus de servei amb la complexitat que això comporta. Cada simulacre comptava amb un producte fictici però assenyalat amb la seva corresponent etiqueta de perill. Entre les substàncies químiques han hagut de solucionar fuites de líquids inflamables, tòxics i corrosius amb afectació a persones i medi ambient, accidents de trànsit de transport de mercaderies radiològiques i altres vicissituds per tal d’estar preparats en cas de servei real.

Aquestes pràctiques s’engloben en l’entrenament permanent que porten diàriament els bombers de la nostra comarca per tal de donar el millor servei possible a la població.