L’Ajuntament de Montblanc ha aprovat, a través de la Junta de Govern, el calendari de recaptació del pagament voluntari de les taxes i els impostos municipals. L’acord, que serà efectiu a partir del proper any, posa l’accent en fraccionar els pagaments dels impostos i taxes que són més quantiosos sense que el ciutadà ho hagi de sol·licitar.

D’aquesta manera, l’acord de l’Ajuntament de Montblanc que ja ha estat traslladat a Base, l’òrgan de la Diputació de Tarragona que s’encarrega del cobrament de les taxes i els impostos, preveu els següents pagaments:

– Impost de vehicles de tracció mecànica: 1 pagament
– IBI Urbana: 3 pagaments
– IBI Rústica: 1 pagament
– Conservació de cementiri: 1 pagament
– Taxa d’escombraries: 2 pagaments
– Gual: 1 pagament
– IAE: 1 pagament