Durant l’últim Ple Municipal de l’Espluga de Francolí es va aprovar el projecte actualitzat per fer arribar l’aigua de l’Ebre al municipi des de Montblanc. Aquestes obres han patit un augment del 60% en comparació amb el primer procés de licitació que es va presentar a la primavera i el pressupost arriba quasi als 2 milions d’euros, concretament 1.619.343,25 € més IVA.

ÀUDIO: L’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, detalla l’augment de preus del projecte

El pressupost aprovat s’ha hagut de modificar després que cap empresa s’apuntés al procés de licitació per l’augment de preus dels materials. De fet, la primera estimació que es va fer durant els mesos de major inflació disparava els costos en un 70%. Finalment, aquest setembre s’ha recalculat amb uns preus lleugerament moderats i també s’ha sotmès a una auditoria externa per analitzar l’important increment respecte al projecte inicial. 

Ara, l’Ajuntament ha de trobar el finançament necessari per salvar la diferència de preus. Mig milió d’euros estan compromesos amb una subvenció de la Diputació de Tarragona i la part restant s’espera que la pugui aportar un ajut provinent de l’Agència Catalana de l’Aigua, en cas de començar les obres abans de conèixer si reben aquests diners seria necessari demanar un crèdit, procés que el consistori veu arriscat.

ÀUDIO: Josep Maria Vidal parla de la necessitat de trobar noves línies de subvenció

El projecte per connectar-se amb el Consorci d’Aigües de Tarragona estarà aprovat definitivament a inicis d’any. En paral·lel, també s’ha completat el tràmit d’expropiacions de les finques afectades.

La proposta es va aprovar al Ple Municipal de l’Espluga de Francolí (Imatge: Josep Morató)

Aprovat el projecte de l’Espluga Park

Durant el Ple també es va informar que s’havia aprovat el projecte per l’Espluga Park en junta de govern amb un pressupost de 70.000 euros i ara s’iniciarà el procés d’exposició pública. S’espera que al mes de gener es pugui licitar el procés d’obres.

També es va informar de l’adjudicació provisional de l’habitatge del carrer de les Parres. A la borsa únicament es va poder incloure una família ja que la resta de presentats no s’adequaven a les bases, per aquest motiu l’equip de govern valora ara modificar les bases per augmentar el nombre de participants.