Aquesta setmana el ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar el pressupost per l’any 2023 per un import total de 13.090.800 euros que s’ha desglossat en diverses àrees com recollida de residus, gestió de les depuradores comarcals, abastament d’aigua, transport escolar, cultura i joventut o assistència urbanística entre d’altres.

El pressupost més abundant es dedica a la recollida de residus municipals arribant quasi als 2 milions i mig d’euros seguit del servei de sanejament d’aigua amb dos milions d’euros i el servei de tractament de residus amb un milió i mig. A l’altra banda de la moneda, amb un pressupost més reduït es troben el servei de turisme i consum amb 100.000 euros, el de transport de viatgers amb 110.000 euros i la gestió de la ruta del Cister amb 120.000 euros.

Pel que fa al pressupost de l’Organisme Autònom de desenvolupament, aquest ascendeix a 1.100.000 euros. Amb aquest pressupost es gestionen serveis com el de suport a l’ocupació i a les empreses, la gestió de vivers d’empresa, el suport als ajuntaments en matèria de promoció econòmica, la gestió de l’oficina comarcal d’energia i la gestió de l’oficina comarcal d’habitatge.