L’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Conca de Barberà ha gestionat durant aquest 2022 un total de 448 ajudes de lloguer, el que suposa una injecció total de diners de 478.558 euros.

A la subvenció per al pagament del lloguer de persones grans es van presentar 34 sol·licituds amb un import total de 46.818,30€. Per als ajuts del bo jove, destinats a menors de 36 anys, se’n van presentar 121 amb un total de 124.130€. D’altra banda, dels ajuts del Ministeri de Transports i Mobilitat per majors de 36 anys es van tramitar 194 sol·licituds amb un import de 199.878,60€ i els ajuts MITMA jove per menors de 36 anys hi van haver 95 sol·licituds presentades amb un import total de 104.734,76€. En total, doncs, s’han gestionat ajudes per valor de gairebé mig milió d’euros.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge, siutada a les instal·lacions de Concactiva, també realitza altres serveis, com la redacció dels Plans Municipals d’Habitatge, el projecte Diagnosi Habitatge de la Conca de Barberà, el servei de Rehabilitació d’Habitatges, tramitació dels ajuts Next Generation de rehabilitació, tramitació dels ajuts d’Habitatges buits en entorns rurals i atenció al públic de cèdules de segona ocupació, borsa de mediació i registre de sol·licitants HPO.

El personal adscrit a l’oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal de la Conca de Barberà està format per tres persones. Aquest personal realitza funcions d’atenció al públic, tramitació de diferents expedients i ajuts, borsa de mediació, entre d’altres.