La Conca de Barberà suma un nou descobriment històric en un dels seus jaciments, concretament al Molí del Salt on, durant les excavacions anuals executades el passat mes de maig, es van trobar les restes d’una mandíbula humana pertanyent a un infant d’uns 4-5 anys d’edat amb una cronologia datada de fa 15.000 anys. Aquest fòssil es converteix en el fòssil humà més antic trobat fins ara al sud de Catalunya.

ÀUDIO: L’arqueòleg director de l’excavació, Manuel Vaquero, explica la troballa

ÀUDIO: L’alcalde de Vimbodí i Pobler, Joan Canela, elogia la importància de la troballa

La troballa s’ha trobat al jaciment del Molí del Salt, a Vimbodí i Poblet (Imatge: Laia Molné)

Les restes trobades corresponen a un Homo Sapines del Paleolític Superior. A la Península Ibèrica, la troballa de restes humanes del Paleolític Superior és un fet excepcional. La majoria de les restes d’aquesta època (final del Magdalenià) són troballes aïllades, sovint recuperades en excavacions antigues. La mandíbula del Molí del Salt se suma als pocs jaciments catalans que han proporcionat restes d’aquest període, com la Balma de Guilanyà, al Solsonès, o la Cova Gran, a la Noguera.

Concretament, la mandíbula està pràcticament sencera, malgrat que es va trobar trencada en dos fragments, i conserva dos molars decidus a cada costat. La resta es va trobar juntament amb una estructura de pedres de planta semicircular que podria haver estat construïda pels humans com a part d’un ritual funerari. Una relació que encara està per confirmar, però que podria comportar la troballa de noves restes humanes.

A partir d’ara es duran a terme un conjunt d’analítiques per establir la relació amb altres poblacions contemporànies, així com amb poblacions anteriors i posteriors. En cas que es pugui extreure ADN de la mandíbula del Molí del Salt es podrà establir el paper de les poblacions del sud de Catalunya en les dinàmiques demogràfiques de l’època. Per altra banda, els estudis isotòpics i de desgast dentari aportaran dades fonamentals per conèixer la dieta dels infants en aquests estadis finals del Paleolític Superior.

ÀUDIO: Manuel Vaquero parla de les proves que es faran a la troballa

Un abric habitat per caçadors-recol·lectors

Les excavacions fetes al jaciment del Molí del Salt des de 1999 han desvelat que era una zona habitada de forma intermitent per caçadors-recol·lectors nòmades, que s’instal·laven provisionalment en aquest abric de la muntanya. Des de l’inici dels treballs s’han trobat més de 50.000 restes arqueològiques com eines de pedra i ossos dels animals petits i grans, el que avala aquesta teoria.

ÀUDIO: Manuel Vaquero detalla les troballes al jaciment del Molí del Salt

Una de les singularitats del jaciment del Molí del Salt és que ha proporcionat una important col·lecció de peces d’art moble, que l’ha convertit en un referent per a l’estudi de l’art moble paleolític, no només a Catalunya, sinó també al conjunt de la Península Ibèrica. Amb una vintena de còdols i plaques de gravats, és ara mateix la col·lecció d’art moble paleolític més rellevant de Catalunya.

El jaciment es conegut per les seves troballes d’art moble (Imatge: Cedida)