Intèrpret: Antoni Sabaté.

“Les tres Bes” és una frase feta derivada d’una expressió encunyada per Peter Cornelius l’any 1854, La frase s’utilitza en xerrades de música clàssica per referir-se a un lloc destacat de Bach, Beethoven, i Brahms entre altres compositors.