Intèrpret: Antoni Sabaté.

El segon programa de la temporada el dediquem als adagio, un temps musical lent que ens acompanyarà durant un hora.