Intèrprets: Josep Maïllo i Ramon Amigó.

Edició introductòria d’El Pentagrama amb l’exposició de les intencions del programa i l’explicació dels primers detalls musicals.