El ple ordinari del mes de juliol celebrat aquest dimecres al vespre a l’Ajuntament de Montblanc ha aprovat l’adquisició de la finca Parellada de Baix, emplaçada al Baluard de Santa Anna i que serà cedida a la Generalitat de Catalunya perquè s’hi instal·li el futur Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.

ÀUDIO: L’alcalde de Montblanc, Pep Andreu, explica el projecte

El ple d’aquest dimecres també va aprovar l’actualització de l’inventari municipal de béns de domini públic i fer la inscripció de camins dins la Unitat d’Actuació número 2 de Montblanc, on està ubicada l’empresa Rifacli. També es va aprovar provisionalment el pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Montblanc, així com la modificació de crèdit i l’ordenança fiscal, que regula els preus públics del marxandatge i de les visites autoguiades de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc. 

Aprovat el projecte d’urbanització del polígon logístic

L’Ajuntament de Montblanc ha aprovat en Junta de Govern el projecte d’urbanització del Logis Intermodal, un nou espai industrial de 96 hectàrees de sòl on s’hi emplaçarà, en primer lloc, el centre logístic de Bon Preu – Esclat. La materialització d’aquest projecte significarà una inversió de  26 milions d’euros i les obres s’iniciaran durant el darrer trimestre d’aquest any. 

El projecte constructiu d’urbanització del Logis Intermodal de Montblanc ha estat elaborat a instàncies de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA)  òrgan depenent de la Generalitat de Catalunya, que també assumirà les despeses d’urbanització d’aquest espai.

El projecte contempla la urbanització de l’espai que a partir d’ara ocuparà un nou polígon industrial; amb tots els serveis com ara els vials, les parcel·les, els equipaments i àrees verdes, a més de l’enllumenat públic, la xarxa de sanejament, la xarxa de drenatge i pluvial, la xarxa d’abastament d’aigua, la senyalització vertical, entre d’altres. El contingut d’aquest document ja es troba en procés d’exposició pública. 

Una vegada aprovat definitivament el projecte és previst l’inici de les obres d’urbanització. S’estima que els treballs comencin durant el darrer trimestre d’aquest any i s’allarguin fins al setembre de l’any vinent. Una vegada finalitzats, Logis Montblanc disposarà de 89 hectàrees de sòl industrial.