Aigües de Montblanc, la Societat Anònima Municipal que gestiona el servei de subministrament d’aigües de la vila, ha formalitzat l’adquisició de 130 hectàrees de sòl rústic situat a la zona alta de la Vall. L’objectiu principal és garantir la preservació de la cinquantena de fonts que nodreixen d’aigua per al consum de boca la població de Montblanc.

L’adquisició de les 130 hectàrees de la Vall s’ha fet amb una inversió propera als 200.000 euros, que seran aportats íntegrament des d’Aigües de Montblanc. “Hem apostat, amb aquesta operació, per garantir la titularitat i la protecció de la cinquantena de fonts naturals que hi brollen. És, doncs, una garantia per al subministrament d’aigua potable per al consum de boca a la vila”, apuntava l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu. 

Però a més de la preservació i la conservació de les fonts naturals que aporten recursos hídrics a Aigües de Montblanc, també s’aposta per la gestió forestal d’aquest entorn natural, una acció que permetrà la creació de biomassa, per a garantir el subministrament energètic a la vila. Un dels objectius, doncs, serà abastir la futura caldera de biomassa que es vol instal·lar a la zona esportiva municipal.

L’aigua de la Vall 

Des de finals del segle XIX Montblanc utilitza l’aigua de la Vall per dur a terme el subministrament d’aigua potable al municipi. La primera concessió es va autoritzar l’any 1887, quan es va dur a terme la conducció de l’aigua de la Font Major, després de la concessió sol·licitada per part del senyor Contijoch. La gran obra a l’entorn d’aquesta infraestructura va arribar l’any 1967 quan s’uniria la canonada de la Font Major amb la de Mas d’en Llort. Va ser aleshores quan es va dur a terme l’ampliació del dipòsit de la canal amb una capacitat de 248.000 litres i la construcció d’una nova canonada des del dipòsit fins a trobar la de Mas d’en Llort a l’alçada de Sant Josep.