Concactiva, l’organisme autònom de desenvolupament de la Conca, ha posat en funcionament dues noves brigades comarcal gràcies a la incorporació d’11 persones  al projecte  de Treball i Formació. L’actuació està impulsada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i finançada  al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19. 

La subvenció està destinada a la contractació de 5 persones majors de 52 anys, la contractació de 5 persones aturades no perceptores i la contractació d’1 persona perceptora de la renda garantida.

Les actuacions que portaran a terme aquestes noves brigades consistiran bàsicament en la rehabilitació de pisos en desús municipals per a la seva posada a disposició per a ús o lloguer social, la supressió de barreres arquitectòniques en els edificis i espais públics i l’arranjament i embelliment de nous espais i edificis públics municipals i comarcals.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.