Un any més les escoles verdes de la Conca de Barberà se sumen a la iniciativa “Let’s Clean Up Europe” en una acció comuna a tota Europa que s’organitza simultàniament a diversos indrets per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus.

L’acció “Tots Junts “Let’s Clean up Europe” tindrà lloc la setmana del 2 al 8 de maig, durant la qual, en diferents dies i franges horàries, 17 Centres educatius de la Conca de Barberà mobilitzaran més de 1440 persones que faran sortides de neteja en diferents recorreguts, majoritàriament a l’entorn dels centres educatius i als trams de rius propers als centres.

Els alumnes de cada grup, proveïts dels corresponents materials de seguretat i higiene (guants, sacs) recolliran selectivament els residus que trobin durant el recorregut tot pesant els kg recollits de cada fracció. Alguns, també fotografiaran i documentaran altres residus que no es poden recollir en aquesta acció, com la gran quantitat de tovalloletes humides que es poden veure en algunes localitzacions, o andròmines i residus de gran volum.

Els centres realitzaran accions prèvies a l’aula de sensibilització al voltant de la importància de la reducció en la generació de residus i un cop finalitzada la jornada, reflexionaran sobre la vida dels residus com es gestionen i quin impacte tenen sobre el medi on viuen.

Aquesta acció va sorgir de la participació al Projecte rius dins el qual cada escola o institut es responsabilitza d’un tram de riu proper al centre educatiu. Els alumnes visiten aquest tram de riu almenys, dos cops l’any. Durant aquestes excursions es va detectar la presència de brossa al medi i van decidir tirar endavant aquesta proposta de neteja i emmarcar-la en una acció d’àmbit global com és “Let’s Celan Up Europe”.