La circulació ferroviària del tram comprés entre Picamoixons i Montblanc ha tornat a la normalitat aquest dimarts després que es retirés la locomotora que va descarrilar el passat dijous al municipi de Vilaverd. Durant aquests dies s’ha retirat el comboi de Continental Rail i s’ha arreglat la infraestructura danyada.

L’incident va provocar greus danys en un tram de via de 104 metres i els sistemes d’electrificació i senyalització, el que va provocar la interrupció del servei de la línia Barcelona-Lleida, en el tram comprés entre les estacions de Montblanc i Picamoixons.

Per retirar els vagons no descarrilats va ser necessari una locomotora dièsel, ja que en aquell tram no hi ha corrent elèctric. Seguidament, es va procedir a extreure la part afectada del tren amb dues grues de gran tonatge. L’últim pas per part d’ADIF ha estat substituir 174 travesses monobloc de formigó i 208 metres de carril per reparar la via afectada. També ha estat necessari substituir quatre pals elèctrics així com els elements de la catenària afectats.


En les pròximes jornades es faran treballs complementaris de soldadura de carrils, neutralització i segon anivellament, així com retirada de materials i condicionament de l’entorn, que no afectaran el trànsit ferroviari.