El primer trimestre de l’any es tanca amb xifres positives pel que fa a la gestió del reciclatge de la Conca de Barberà. En aquest període s’han general 2.255,17 tones de residus municipals, xifra que manté la mitjana obtinguda durant l’últim any, arribant a quasi el 80% de recollida selectiva als municipis de la comarca.

Els pobles amb una tassa més alta de reciclatge a la comarca són Barberà de la Conca (85,50%), Santa Coloma de Queralt (82,30%) i Vilaverd (81,47%). En general, tots els municipis de la comarca es troben per sobre del 65% de recollida selectiva, ja sigui a través del sistema de porta a porta o de contenidors amb targeta.

Pel que fa a la recollida selectiva de la matèria orgànica ha tingut un percentatge de recuperació del 70,27% i s’han recollit 570,75 tones de matèria orgànica, un 0,14% més que l’any anterior. Pel que fa a la recollida selectiva del paper i cartó ha augmentat en un 3,89% respecte a l’any anterior amb un total de 134,6 tones i un percentatge de recuperació del 48,25%.

La quantitat total de vidre recollit ha suposat un decrement del 16,6% respecte de l’any anterior amb 146 tones recollides i un percentatge de recuperació del 92,48%. La recollida d’envasos lleugers s’ha incrementat exponencialment i s’han recollit un total de 208,9 tones amb el 77,20% de recuperació.

També s’ha de tenir en compte la reducció de residu per habitant, la qual és de les més baixes en molts anys, situant-se al 1,24 kg/hab/dia, una de les claus és el foment de la prevenció com a estratègia prioritària en la gestió dels residus.