El Pius Hospital de Valls obrirà, a partir de principis del mes de maig, un nou centre per a la realització de proves de radiologia al carrer Pintor Potau de Montblanc, molt a prop del Centre d’Atenció Primària. El nou servei tindrà la capacitat tècnica per realitzar prop de 2.500 radiologies a l’any, una xifra que permetrà cobrir la demanda estimada d’unes 1.200 proves que són derivades anualment per l’atenció primària de la Conca de Barberà i unes 1.000 radiologies més que sol·liciten metges especialistes. 

En el nou centre s’hi realitzaran radiologies simples, però a la vegada també s’ha previst que s’efectuïn els serveis previs i postoperatoris, que també evitaran desplaçaments a Valls. Aquestes seran les principals activitats d’entrada del nou centre a Montblanc, però des del Pius ja s’està estudiant realitzar-hi altres proves i serveis mèdics. A més, també oferirà la gestió i cobertura per contingències d’accidents laborals i de malalties professionals, a través de mútues laborals col·laboradores amb la Seguretat Social i prestarà atenció a la població que sol·liciti serveis de salut a través de mútues.

L’equipament, que comptarà amb un metge, una infermera i un tècnic de radiologia, obrirà portes el proper dilluns 2 de maig, després de completar els treballs tècnics de calibrat dels equips de diagnòstic i la connexió del nou centre de Montblanc amb la xarxa corporativa de comunicacions del Pius Hospital.