Josep Bordes, que és de les Terres de l’Ebre, però que ara viu a Mallorca, serà entrevistat per Xarli Diego a la coberta de “El Catamarà”. Des d’aquell “Corre l’estiu” fins al recent “El Polvito”, “Pepet i Marieta” no han parat de fer-nos ballar i entretenir-nos.