L’Ajuntament de Montblanc ha contractat COOP4eQUALITY, l’empresa de consultoria especialitzada en l’àmbit social i empresarial, per dur a terme la redacció d’una diagnosi d’igualtat, que permeti detallar quina és la situació de les dones i els homes a Montblanc. El document, que ara comença a ser redactat, ha d’incloure informació que permetrà detectar les desigualtats existents en matèria de gènere i formular propostes d’actuació correctores. 

Aquesta diagnosi permetrà estudiar quines són les accions impulsades contra les violències masclistes, com per exemple, quina és l’atenció que reben les dones davant possibles violències d’aquestes característiques. Així mateix, es definiran accions emmarcades en els drets i la qualitat de vida, amb iniciatives que permetin intervenir contra les pràctiques culturals o religioses que vulneren els drets sexuals i reproductius de les dones. A més s’impulsaran eines de coeducació, participació i transmissió d’una cultura igualitària en àmbits com ara els consells escolars.

L’estudi, que té un cost de 2.960€ més IVA, té un termini d’execució de sis mesos i una vegada desenvolupat, l’equip de govern iniciarà les accions a desenvolupar en els àmbits més afectats. La redacció de la diagnosi d’igualtat és la primera eina que tindrà Montblanc en aquesta matèria. Una vegada executada des de l’Ajuntament s’impulsarà la redacció d’un pla d’igualtat a l’administració local.