L’Ajuntament de Montblanc ha presentat la liquidació dels comptes del 2021 amb un estalvi net de poc més d’1 milió d’euros. Segons un comunicat emès per l’Ajuntament, els resultats “marquen un canvi en la tendència registrada durant els darrers anys, fruit d’una forta contenció de la despesa municipal que es va aplicar durant els darrers sis mesos de l’any passat, i també pel refinaçament de bona part del deute municipal”.

L’equip de govern destaca que, per primera vegada, s’han tancat els comptes “ajustant-nos als terminis de calendari que marca l’administració. Estem complint la llei”. L’alcalde, Josep Andreu, que també va assumir la regidoria d’hisenda quan es va trencar el govern al juliol de l’any passat, destaca que el romanent de tresoreria que en 2020 se situava en -2.121.340,73€ ara s’ha establit en -1.014.172,18€. La resta d’indicadors, com la regla de la despesa o el deute públic, també han sigut positius.

ÀUDIO: L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, explica els comptes

La liquidació dels comptes del 2021 també posa de manifest que la ràtio de deute viu consolidat s’està rebaixant. Ha passat del 31,38% el 2019 al 26,14% el 2021. En aquest sentit, l’equip de govern es mostra optimista i té bones perspectives pel 2022, ja que preveu aconseguir un increment d’ingressos amb el cobrament dels impostos municipals que es derivin de l’execució de les obres del polígon logístic de Montblanc.