Coneixem la nova Associació animal Vilacat situada a Vilaverd juntament amb la seva presidenta Anna López i els col·laboradors Carles Vallo i Paula Silva. Posem en valor la importància de la Salut Social amb el CAP de Montblanc i la Maite del Olmo i Dèbora Fernández.