L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha convocat un procés de selecció per crear una borda de treball d’Auxiliars administratius per a la cobertura provisional de vacants o substitucions. A més a més, gràcies a diversos programes, ofereix 6 llocs de pràctiques acadèmiques remunerades per estudiants per treballar en diferents àmbits de l’Ajuntament.

Borsa de treball d’auxiliars administratius

Pel que fa a la borsa de treball d’auxiliars administratius, el termini de presentació de candidatures serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases i convocatòria al BOPT. Tot i això, ja es poden presentar via instància a l’Ajuntament de l’Espluga, entenent-se com a presentades el primer dia del termini oficial.

Bases i convocatòria amb la documentació a presentar: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=351630&idens=4305420002

6 llocs de pràctiques remunerades

Per altra banda, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, en el marc del Programa Campus Rural 2021-2022, ofereix 4 llocs de pràctiques acadèmiques remunerades per a estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV) sobre els següents perfils: Catalogació de l’Arxiu Municipal, Dinamització turística i patrimoni cultural, Comunicació institucional en clau local i Gestió econòmica en una administració pública local.

Inscripcions obertes fins el 28 de març de 2022 a https://bit.ly/3JhxQv2

Amb un altre programa i repetint la fórmula de l’any passat, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, en el marc del Programa Odisseu, ofereix 2 llocs de pràctiques remunerades per estudiants matriculats en graus o màsters oficials dels següents àmbits en universitats del sistema universitari de Catalunya i que hagin superat un mínim del 50% dels crèdits en el moment de presentar la candidatura. En aquest cas es busca un/a tècnic/a de l’àrea de comunicació i un/a tècnic/a de l’àrea de secretaria – intervenció.

Inscripcions obertes fins el 21 d’abril de 2022 a www.odisseujove.cat > Accions > Ajuts al pràcticum Odisseu > Envia la teva candidatura

Per dubtes o consultes es pot contactar amb l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí al telèfon 977 87 02 27 o a recursos.humans@esplugadefrancoli.cat