Les obres de rehabilitació del darrer tram de la muralla de Sant Francesc de Montblanc han finalitzat. Els treballs han permès descobrir restes de la muralla de dues èpoques: la inicial, bastida a partir del segle XIV, i també la fortificació aixecada entre els segles XVII i XVIII. Així mateix, l’obra ha permès dur a terme la recuperació completa del tram de muralla de Sant Francesc, just davant de l’església que porta el mateix nom. 

Els treballs s’han dut a terme en el tram que històricament havia estat ocupat per les antigues cases de cal Casaca i cal Fartet, on s’ha procedit a rehabilitar la muralla i, a la vegada, s’ha reconstruït el pas de ronda i una porta d’accés a les torres -partint dels models històrics que hi havia a la fortificació-. Així mateix, per facilitar la visualització de les restes, també s’ha dut a terme la construcció d’una plataforma, que exercirà de mirador. 

Aquestes obres s’han dut a terme després d’una inversió de 270.000€, dels quals 189.000€ han estat aportats a través del programa de l’1,5% cultural del Ministerio de Cultura y Deportes; un disset per cent provenen d’una subvenció concedida a través de l’OSIC de la Generalitat i el tretze per cent restant són finançats través de l’aportació de fons propis de l’Ajuntament de Montblanc.